آدرس : (دبستان پسرانه دوره اول) پاسداران – گلستان اول – بعد از مهدکودک نمونه تهران – پلاک ۵۴
شماره تلفن : ۲۲۵۸۸۳۶۱ – ۰۹۳۰۲۹۵۴۶۰۵
آدرس : (دبستان پسرانه دوره دوم) پاسداران – گلستان اول – بعد از مهدکودک نمونه تهران – پلاک ۶۶
شماره تلفن : ۲۲۷۹۴۱۶۷ – ۰۹۳۰۲۹۵۴۶۰۵
آدرس ایمیل : info@derakhtdanesh.com

ارسال پیام


نام و نام‌خانوادگی ایمیل
شماره همراه موضوع