۱- حضور تمامی دانش آموزان راس ساعت ۸:۰۰ – ۱۲:۰۰ در مدرسه الزامی است.

۲- در ایام امتحانات جهت ایاب و ذهاب دانش آموزان سرویسی با مسئول سرویس هماهنگی لازم به عمل آمده است.

۳- والدین عزیز جهت دریافت کارنامه دانش آموزان عزیز روز یکشنبه ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ به دفتر دبستان مراجعه فرمایید.