با عرض سلام خدمت اولیای گرامی

کتاب های زبان به فرزندان گلمان تحویل داده شد، خواهشمند است نسبت به جلد و سیمی کردن آنها اقدام نمایید و حتما برچسب نام و نام خانوادگی و نام دبیرزبان روی جلد کتاب درج گردد.

با سپاس