مدرسه آنلاین


پیش دبستانی و دبستان درخت دانش افتخار دارد که با تولید مستقل برنامه های آموزش مجازی ویژه فرزندان عزیزمان امکان آموزش پـایدار در دوران درگیری جامعه با کوید ۱۹ ، ویروسی از خانواده گسترده کرونا را فراهم آورده تا وقفه ای در امر آموزش پیش نیاید. از والدین عزیز و آگاهی که در زمینه موفقیت خانه دوم فرزندان خود را مورد مهر خویش قرار دادند نیز صمیمانه سپاسگزار است. اجـازه می خواهد تا در مـورد مدرسـه جامع دنیای مجازی ( آنلاین ) و شیوه آموزش آن نکاتی را ارائه دهد، مواردی در برنامه وجود دارد که ویژه درخت دانش و تمامی آن ها نیز تولید مدرسه ای است متعلق به والدین.

  1. هر دانش آموز از پنل دانش آموزی بهره دارد و تمامی موضوع های آموزشی و راهنماهای مرتبط به آن ها در پنل در دسترس عزیزان است.
  2. از طریق برنامه ادوبی کانکت سرور اختصاصی در دسترس است و همزمان امکان فراهم آمده است تا دوربین تمامی دانش آموزان باز بوده و اختلالی هم پیش نیاید.
  3. سامانه آزمون در دسترس (آنلاین) برای آزمون های موردی هفتگی quiz و lms در کنار فیلم های آموزشی فیلمبرداری شده توسط دبستان و فیلم های آزمایشگاه علوم آن هم به صورت داستان ، یادگیری را بسیار تسریع کرده و در حافظه نقش می بندد.
  4. درخت دانش موفق گردید تا کلاس های مجازی و حضوری را همزمان سازد و با افزودن کمک معلم در کنار معلم برای کلاس های حضوری همزمان مورد اشاره به بهترین وجه ادامه می یابد.
  5. در تمامی کلاس ها و در کل فضای دبستان پروتکل های بهداشتی کاملاً رعایت و به شکل منظم ارزیابی می گردد.

دبستان پسرانه

موسسه آموزشی نمونه تهران، که ساختار فراگیر دبستان درخت دانش دخترانه و اینک دبستان پسرانه درخت دانش می باشد، با ۳۵ سال خدمت آموزشی گنجینه ارزشمند آموزش و پرورش دانایی محور و دانش آموز مبنا را در تاسیس دبستان های خود به خدمت گرفته است.