پیش ثبت نام

لطفا اعداد به انگلیسی وارد شوند

لطفا اعداد به انگلیسی وارد شوند

لطفا اعداد به انگلیسی وارد شوند

لطفا اعداد به انگلیسی وارد شوند

برگشت به صفحه اصلی

دبستان پسرانه

موسسه آموزشی نمونه تهران، که ساختار فراگیر دبستان درخت دانش دخترانه و اینک دبستان پسرانه درخت دانش می باشد، با ۳۵ سال خدمت آموزشی گنجینه ارزشمند آموزش و پرورش دانایی محور و دانش آموز مبنا را در تاسیس دبستان های خود به خدمت گرفته است.